• Lomvievej 5, DK-8541 Skødstrup, Aarhus
  • +45 23 38 43 18
  • nlf@nlfconsult.dk
Kvalitet skal bygges ind
Du er her: Forside \ Kvalitet skal bygges ind

Kvalitet skal bygges ind…..

Man kan ikke måle, teste eller kontrollere sig til kvalitet. Kvalitet skal være en integreret del af JN Datas services og leverancer, og det bliver det, når vi følger vores processer. Kvalitet skal bygges ind gennem brug af vores processer. Dermed er ikke sagt, at test og kontrol ikke skal anvendes, for det skal det i høj grad. I processerne skal vi sætte ind med netop den kvalitetssikring, der er nødvendig og som står mål med værdien af den service, vi er ved at levere.

 

Vi skal foretage netop de målinger, som er nødvendige for vide, hvor vi er, hvor effektive processerne er både resultatmæssigt som ressourcemæssigt. Målingerne vil danne input til at fokusere kræfterne på de områder, hvor JN data i den næste planperiode beslutter, at det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt at investere i udvikling og innovation.

Der er netop nu en markant focus på de services og leverancer som JN Data leverer. I produktionsindustrien har man gennem mange år og gennem bitter erfaring lært, at det er betydelig billigere at bygge kvaliteten ind i produktet så tidligt så muligt ved at lytte til kundernes krav og behov, indføre kvalitetsstyring og LEAN, implementere Demings principper og meget mere, alt sammen for at sikre at produktet er i orden, når det forlader fabrikken og sikre tilfredse kunder.

Man har lært, at man kan ikke teste eller kontrollere sig til kvalitet. Kvalitet skal bygges ind I virksomhedens produkter og I virksomhedens kultur.

 

Fokus på kompetence og uddannelse I processer

Service og leverancer tilvejebringes af uddannet og kompetent personale gennem besluttede og implementerede processer, hvilket kræver, at vi alle skal rette et betydeligt fokus på uddannelse og processer. Og det gør vi I øjeblikket og de næste par år hos JN Data.

 

Netop dette tager vi nu højde for hos JN Data.

. Anvendelsen af et system af processer, som det foregår i IBM Danmarks Business Units sammen med identifikationen af sådanne processer og samspillet mellem samt styringen af disse kaldes et ’procesorienteret kvalitetsstyringssystem’

For at IBM Danmark kan fungere effektivitet, er det nødvendigt at vi identificerer og styrer et stort antal forbundne aktiviteter. En aktivitet, der forbruger ressourcer, og som styres for at muliggøre transformationen af input til output, betragtes som en proces. Ofte vil output fra én proces direkte danne input til den næste.

IBMs kvalitetsstyringssystem er opdelt i 4 logiske elementer, som vist i cirklen på tegningen.

nilslau_large